surima-logo-2014.png

USIECIOWANY KWAS HIALURONOWY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

PEPTYDOWE PREPARATY DO MEZOTERAPII


SUBSTANCJE AKTYWNE DO REWITALIZACJI SKÓRY

LIPOSOMALNE TERAPIE ZŁUSZCZAJĄCE 


 

Kursy z Medycyny estetycznej


CODZIENNA PIELĘGNACJA SKÓRY

BOGACTWO SKŁADNIKÓW NATURALNYCH

Regulamin sklepu internetowego surima.pl

Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.surima.pl odbywa się według niniejszego regulaminu. Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Wstęp

 1. Sklep internetowy pod adresem www.surima.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi SURIMA  PROFESSIONAL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kieleckiej 6 AB (54-029 Wrocław) NIP 5272712929  REGON 147204059
 2. Administratorem danych osobowych jest SURIMA PROFESSIONAL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kieleckiej 6 AB (54-029 Wrocław).
 3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
 4. Oferty przedstawiane w sklepie internetowych www.surima.pl nie są ofertami w rozumieniu treści przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Oferowane usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
  1. sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.surima.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż i internetowa),
  2. możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie www.surima.pl (rezerwacja),
  3. informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą SURIMA sp. z o.o.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu bądź dokumentu zamówienia wraz ze specyfikacją (Faktura Proforma).
 4. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie www.surima.pl Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 4 kroków:
  krok 1 - wybranie produktów,
  krok 2 – wypełnienie formularza,
  krok 3 - złożenie zamówienia,
  krok 4 - odbiór zamówionych produktów i zapłata
 6. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji przez 24 godziny na dobę poprzez stronę www.surima.pl Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje  e-mail: z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego oraz linkiem zawierającym ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 7. Informacja o cenie podawana na stronie www.surima.pl ma charakter wiążący - od momentu otrzymania przez klienta maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Firma Surima gwarantuje, iż wskazywana cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w mailu.
 8. Zamówienia nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, jednakże w przypadku sprzedaży internetowej realizacja zamówienia może być poprzedzona telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 9. W przypadku dokonania rezerwacji może być ona poprzedzony również telefonicznym potwierdzeniem.
 10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.surima.pl., w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 11. Ceny produktów umieszczone na stronie www.surima.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
 12. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Surima sp. z o.o. lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Surima sp. z o.o.
 13. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  za pobraniem  - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki;
  przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na zamówieniu lub fakturze pro forma;
  płatność kartą w systemie PayPal.
 14. Sklep internetowy www.surima.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu "tytułem", Klient winien podać numer zamówienia
 15. Przelewu należności za zakupiony towar należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.surima.pl  wynosi 2 dni roboczych i jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  towaru do wysyłki do Klienta.  Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego www.surima.pl z Klientem.
 2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym firmy Surima lub pocztą kurierską albo za pośrednictwem Poczty Polskiej, w wyjątkowych wypadkach zakupione produkty mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy Surima, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Koszt wysyłki ponosi klient. W przypadku przesyłki kurierskiej jest to 25,00 zł brutto, w przypadku wysyłek zagranicznych obowiązuje cennik Poczta Polska dostępny na stronie Poczty Polskiej.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym www.surima.pl są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji
  należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy Surima we Wrocławiu przy ulicy Kieleckiej 6 AB, bądź listownie na adres firmy lub mailowo na adres biuro@surima.pl.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i dostarczenia oryginału dowodu zakupu.
 3. Zawartość przesyłki winna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu, bądź stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, bądź towaru, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody w jednoczesnej obecności osoby (Kuriera) dostarczającej przesyłkę. 

Pozostałe

 1. Surima sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów i ich modeli. Surima sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Surima sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym www.surima.pl nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach www.surima.pl i stanowią integralna cześć regulaminu.
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Znajdź nas na Google+

surima_logo_stopka.png
Hurtownia Kosmetyki i Medycyny Estetycznej SURIMA Professional Sp. z o.o.
ul. Kielecka 6AB, 54-029 Wrocław, Tel/Fax: +48 71 788 41 01, Tel: +48 696 01 46 31, Email: biuro@surima.pl

Web Design Wrocław

by Idea North


Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.